Bói dzui với con số

- Hãy đọc yêu cầu và thực hiện theo thứ tự. Không được xem trước các yêu cầu hoặc những câu trả lời ở phần cuối. Không đắn đo, hãy viết những gì hiện ngay lên trong đầu bạn, chỉ có như vậy trò chơi mới có ý nghĩa. - Sau một thời gian ngắn bạn sẽ thấy bài bói này là đúng. Chúc bạn một trò chơi vui vẻ. Bài bói có đoạn kết thú vị và dễ thương.


Xem boi theo so
 
- Hãy đọc yêu cầu và thực hiện theo thứ tự. Không được xem trước các yêu cầu hoặc những câu trả lời ở phần cuối. Không đắn đo, hãy viết những gì hiện ngay lên trong đầu bạn, chỉ có như vậy trò chơi mới có ý nghĩa.

- Sau một thời gian ngắn bạn sẽ thấy bài bói này là đúng. Chúc bạn một trò chơi vui vẻ. Bài bói có đoạn kết thú vị và dễ thương.Bạn hãy lấy một cây bút và một tờ giấy. Khi bạn cần phải tìm tên, bạn hãy tìm trong số những người bạn của bạn. Bạn hãy nhạy cảm. Bạn luôn luôn đi từ dòng này sang dòng tiếp theo.I. Hãy viết lên giấy các số từ 1 đến 10 – ở bên trái trang giấy, từ trên xuống dướiII. Bên cạnh số 1 bạn hãy viết một số bất kỳIII. Bên cạnh số 2 và số 6 bạn hãy viết tên của hai người khác phái (không nhìn xuống cuối)IV. Hãy viết những tên bất kỳ cạnh các số 3,4,5V. Bên cạnh các số 7,8,9,10 hãy viết lần lượt tên cuảcác bài hátVI. Bây giờ bạn hãy nghĩ một điều ước cho riêng mình !!!

___________________________________________a. Bạn phải gửi bài bói này cho số người bằng con số bạn đã ghi cạnh số 1b. Người, mà bạn viết tên ở vị trí số 2 là người mà bạn yêuc. Người, mà bạn viết ở vị trí số 6 là người dễ thương và cảm mến bạn, nhưng bạn không thể sống cùng người đód. Người ở vị trí số 3 là người bạn thích hơn cảe. Người ở vị trí số 4 là người hiểu bạn hơn cảf. Người ở vị trí số 5 là người mang lại hạnh phúc cho bạng. Bài hát ở vị trí số 7 gắn với người ở vị trí số 2h. Bài hát ở vị trí số 8 là dành cho người ở vị trí số 6i. Bài hát ở vị trí số 9 mô tả đúng tính cách của bạn hơn cảj. Bài hát ở vị trí số 10 nói đúng tình cảm của bạn hơn cảCòn số 1 ư? Bạn hãy gửi bài bói này cho số người bằng con số bạn ghi cạnh số 1, trong vòng một tiếng, kể từ lúc này. Nếu bạn làm điều đó, ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực. Nếu không, sẽ ngược lại với điều ước.

 


0 / 10 sao trong 1 lượt đánh giá
TAGS: boi dzui voi con so

Tin liên quan

Vị trí từ khóa trên Google (Google position)

(xemboi.us) (xem boi) (Tối đa 300)