BÀN TAY VÀ TÍNH TÌNH

BÀN TAY VÀ TÍNH TÌNH

Theo khoa chỉ tay, đường sanh đạo biểu hiện cho sức khoẻ của mình, một đường sinh đạo rõ sâu không dứt khúc là người khoẻ mạnh, ít khi bị đau ốm nạn tai, những dấu hiệu bất thường trên đường sinh đạo như là lằn cắt ngang, đứt khúc, mờ nhạt, xoắn dây thừng, tam giác, cù lao...

 • Xem bói hình dáng bàn tay

  Xem bói hình dáng bàn tay

  Ðời con người là một trường cạnh tranh danh lợi, nếm đủ mùi vị của thành công thất bại. Thượng Ðế khi sanh ra con người, mỗi cá nhân đã được Người định vị an bài cho một số mệnh, số mệnh này đã được trải chiếu, và vẽ sẵn trên bàn tay, chẳng khác nào như một bức bản đồ nói rõ đường đi nước bước, những khía cạnh thay đổi, những số phận vui buồn, thắng lợi, thành công hay thất bại của cuộc đời con người. Am tường được số phận của mình chẳng khác nào như ta đã nắm chắc trong tay một thước ngọc để đo đường, một địa bàn để định phương hướngcho cuộc đời ta. Như vậy, ta mới có đủ những dữ kiện để lèo lái cuộc đời ta vào những khúc quanh quan trọng, và kiên trì phấn đấu để vui sống.

 • Xem tướng chỉ tay 002

  Xem tướng chỉ tay 002

 • Xem tướng chỉ tay 006

  Xem tướng chỉ tay 006

 • BÀN TAY VÀ TÍNH TÌNH

  BÀN TAY VÀ TÍNH TÌNH

  Theo khoa chỉ tay, đường sanh đạo biểu hiện cho sức khoẻ của mình, một đường sinh đạo rõ sâu không dứt khúc là người khoẻ mạnh, ít khi bị đau ốm nạn tai, những dấu hiệu bất thường trên đường sinh đạo như là lằn cắt ngang, đứt khúc, mờ nhạt, xoắn dây thừng, tam giác, cù lao...

 • Hướng dẫn xem chỉ tay

  Hướng dẫn xem chỉ tay

Vị trí từ khóa trên Google (Google position)

(xemboi.us) (xem boi) (Tối đa 300)